Visjonsproblemer bidrar til kognitiv og fysisk tilbakegang blant eldre
Helse

Visjonsproblemer bidrar til kognitiv og fysisk tilbakegang blant eldre

Anslagsvis 65 prosent av eldre voksne over 65 år har noe visjonsproblem. Det er velkjent at synshemming kan hindre en persons evne til å fungere, men hvordan synsfall kan påvirke en persons kognitive og fysiske funksjoner, er ennå ikke forstått. For undersøkelsen så forskerne på 2.394 voksne over 77 år for å avgjøre hvordan synsproblemer påvirker kognisjon og fysisk funksjon.

Deltagerne ble intervjuet hver 18. måned i ni år og ble spurt om hyppigheten av deres fysiske aktivitetstimer, sammen med kognitive oppgaver som å løse kryssord, lytte til musikk eller spille brettspill. Deltakerne ble også bedt om å vurdere deres synsfelt og om andre helsemessige forhold som de kan ha, som diabetes.

Ved den andre intervjuintervjuet rapporterte 80 prosent av deltakerne ingen synshemming. Etter det andre intervjuet syntes visuell funksjonsnedsettelse å øke, og frekvensen av fysiske og kognitive aktiviteter ble redusert.
Forskerne konkluderte med at synshemming øker, kognitive og fysiske funksjoner reduseres.

Som flertallet av synsfallsfall er forebygges, bør eldre gjennomgå regelmessige øyeundersøkelser for å forhindre alvorlig synstap.

Typer av kaster i urin: Test og diagnose
Overraskende mat hjelper til med å forbedre visningen

Legg Igjen Din Kommentar