Reumatoid artrittpatienter med fibromyalgi-erfaring redusert funksjon: Studie
Helse

Reumatoid artrittpatienter med fibromyalgi-erfaring redusert funksjon: Studie

Reumatoid artritt ( RA) pasienter med fibromyalgi (FM) erfaring redusert funksjonsstatus. Sammenlignet med reumatoid artrittpasienter uten fibromyalgi, opplever pasienter med begge forhold en større funksjonsnedsettelse innen to år.

Fibromyalgi er preget av muskuloskeletale smerter over hele kroppen. Pasienter med reumatoid sykdom har en 20 til 30 prosent høyere risiko for å utvikle fibromyalgi.

Tidligere studier har funnet at RA-pasienter med fibromyalgi opplever en dårligere livskvalitet. For den nyere studien har forskerne sikret seg å vurdere livskvaliteten hos pasienter med reumatoid artritt med fibromyalgi i løpet av to år. Studien besto av 156 rheumatoid arthritis pasienter, hvorav 26 hadde fibromyalgi og resten ikke. Deltakerne gjennomførte spørreskjemaer hvert halvår og gikk gjennom laboratorietester og fysiske evalueringer. Funksjonell analyse ble bestemt av to spørreundersøkelser: Multidimensjonal Health Assessment Questionnaire (MDHAQ), som viser i en skala fra null til tre (tre som angir den verste statusen) og FM-undersøkelsesskalaen.

Resultatene av undersøkelsen viste at reumatoid artritt pasienter med fibromyalgi hadde høyere baseline MDHAW score, samt sykehus angst og depresjon skala.

Forskerne konkluderte, "MDHAQ score vanligvis bare øke 0,01-0,016 enheter per år i stabile RA pasienter. Fremtidige studier er nødvendig for å avgjøre om behandlinger for FM kan redusere funksjonsstatusnedgang blant individer med etablerte RA. "

Ultrasonografi ved vurdering av behandling for revmatoid artritt og tilhørende fibromyalgi

Ultrasonografi brukes til å vurdere behandling for revmatoid artritt og tilhørende fibromyalgi. Ultrasonography kan bidra til å forutsi sykdomsaktivitet sammen med å detektere reumatoid artritt egenskaper. Forskningsgruppen brukte ultrasonografi på pasienter med reumatoid artritt og fibromyalgi og fastslått at den skulle brukes til å vurdere behandling hos pasienter.

Lederforfatter Dr. Linda Jessica Ghib skrev: "Ultrasonography... er en god markør for prognose. Hovedmålet med denne studien er å evaluere og sammenligne ultrasonografi og DAS28 score mellom RA, RA og tilhørende fibromyalgi- og fibromyalgipatienter. "

Kvinner ble inntatt i studien enten hatt revmatoid artritt, fibromyalgi eller begge forholdene sammen. Forskerne samlet Disease Activity Scores 28 (SAD28) og gjennomførte ultralyd på leddene. De med reumatoid artritt og fibromyalgi hadde sammen høyere DAS28-score.

Forskerne skrev: "Ultrasonography score korrelert moderat bare med DAS28... hos pasienter med RA, og ikke hos pasienter med fibromyalgi / RA."

ØYestrømmer (retinal arterie okklusjon): Symptomer, årsaker og behandling
3 Mulige Zika virus vaksiner funnet effektive i aper

Legg Igjen Din Kommentar