Benzodiazepiner og relaterte legemidler som ofte brukes til Alzheimers diagnose
Helse

Benzodiazepiner og relaterte legemidler som ofte brukes til Alzheimers diagnose

Før en Alzheimers sykdom diagnostiseres, benyttes benzodiazepiner og relaterte legemidler og blir enda mer vanlige etter diagnose. Forskningen kommer fra Universitetet i Øst-Finland. Benzodiazepiner er en linje med stoffer som brukes til søvn eller anxiolytiske formål. Bruk av benzodiazepiner blir vanligere hos de som har en diagnose av Alzheimers sykdom enn de som ikke har en diagnose.

Forskere brukte data fra den finske medisinske bruken og Alzheimers sykdomstudie (Medalz). Databasen inneholder alle finske personer diagnostisert med Alzheimers sykdom mellom 2005 og 2011. Forskerne undersøkte bruken av benzodiazepiner og relaterte legemidler hos 51.981 personer diagnostisert med Alzheimers sykdom. I løpet av fem år ble legemiddelbruk registrert og oppfølging startet to år før diagnosen. Resultatene ble sammenlignet med personer som ikke ble diagnostisert med Alzheimers sykdom og avstemt etter kjønn og alder. Forskningen tyder på at kortvarig bruk av slike medisiner kan være gunstig for behandling av atferdsproblemer forbundet med Alzheimers sykdom, men dataene for å støtte disse påstandene er utilstrekkelig. På den annen side har disse legemidlene vist seg å øke risikoen for fall og forårsake kognitiv svekkelse.

Forskningen avslører rollen som benzodiazepiner da den bidrar til forsinkelsen av Alzheimers sykdomsdiagnose og hevet bekymringer om bruk av symptom- Basert behandling før og rundt diagnose.

Resultatene ble publisert i

Journal of Alzheimer's Disease . Kilde:

//www.eurekalert.org/pub_releases/2015-10 / uoef

Deilige Tyrkia Burgers
Binyreutmattelse: Årsaker, symptomer, behandling og kosthold

Legg Igjen Din Kommentar