Angst kan forverre astma: Studie
Helse

Angst kan forverre astma: Studie

Ny forskning viser at angst kan forverre astma. Angst er preget av å ha frykt for frykt. Behandling av astma kan være mye vanskeligere for de som også har angst, ifølge den nylige studien. Forskningen kommer fra University of Cincinnati.

Forskerne studerte 101 universitetsgrader som hadde astma. Studien lignet et astmaanfall ved å ha deltakere puste inn og ut gjennom et smalt halm. De som rapporterte angstfølelse, rapporterte også større angst mens de pustet gjennom halmen og opplevde større astmasymptomer, sammen med redusert lungefunksjon.

Lederforsker Alison McLeish, Ph.D., sa: "Angstfølelse bidrar ikke bare til å forklare hvorfor vi ser høyere nivåer av angstlidelser, men også hvorfor angst er assosiert med dårligere astmautfall. "

Studien antyder at for å forbedre astmahåndteringen, bør det foretas tiltak for angst.

Resultatene ble presentert på ABCT-konvensjonen 14. november 2015

Kilde:
//www.eurekalert.org/pub_releases/2015-11/uoc

Costochondritis: Vanlig årsak til brystsmerter, kan etterligne hjerteinfarkt og andre hjertebetingelser
9 Faktorer som øker risikoen for hjerteinfarkt

Legg Igjen Din Kommentar